Pigen fra Vestkysten

Pigen fra Vestkysten

Læs første afsnit af Pigen fra Vestkysten ved at scrolle herunder:

Kort fortalt om handlingen

Den 4. september 1939 fløj en formation af engelske fly mod Kielerkanalen for at bombe to tyske krigsskibe. På grund af dårligt vejr og et tæt skydække vendte de fleste om. Bortset fra ét fly. Piloten troede, at han befandt sig over Tyskland og kastede fire bomber. Han befandt sig imidlertid over Esbjerg. Flere personer kom til skade og en kvinde blev dræbt. Det skabte vild panik i byen.

Det er med udgangspunkt i denne begivenhed, at min nye roman starter.


Idéen til at beskæftige mig med besættelsestiden fik jeg oprindeligt fra min mands bedstemor. Hun fejrede sin 15-års fødselsdag den 8. april 1940 i Esbjerg. Hun har fortalt mig om sine minder fra krigen, og det har inspireret mig til at dykke ned i besættelsestiden, og det har nu udviklet sig til en ny roman: PIGEN FRA VESTKYSTEN.


Der er skrevet meget om besættelsen, men det er en periode, der har sat sit præg på generationer og som både fortjener løbende og fornyet bevågenhed. 


Q&A OM PIGEN FRA VESTKYSTEN


Hvorfor skal man læse romanen?

Hvis man godt kan lide en god fortælling i en historisk ramme, hvor man både bliver underholdt men også lærer om eller får genopfrisket besættelsen, så skal man læse ”Pigen fra Vestkysten”!


Hvem er målgruppen?

Romanen henvender sig til et voksent samtids- og historieinteresseret publikum.


Hvorfor besættelsen?

Til et familietræf faldt jeg i snak med sin mands bedstemor. Vi kom til at tale om besættelsen, og bedstemor fortalte om sin 15-års fødselsdag, der fandt sted dagen før, Danmark blev besat. Hun husker levende kontrasten mellem den festlige fejring og tyskernes ankomst tidligt næste morgen. Samtalen fortsatte, minderne myldrede frem, og en idé til en roman begyndte at tage form. I takt med at jeg læste op på besættelsestiden og talte videre med bedstemor, begyndte romanen for alvor at udvikle sig.

Samtidig er jeg meget historisk interesseret, og for mig er Anden Verdenskrig intet mindre end en guldgrube! Jeg har selv fået opfrisket en del undervejs, og så er jeg stødt på hjørner af krigen, jeg ikke kendte til, f.eks. at et engelsk fly ved en fejl bombede Esbjerg 4. september 1939. En kvinde døde, og der opstod vild panik. Folk var overbevist om, at krigen var brudt ud i Danmark. Den begivenhed endte med at blive dagen, hvor min roman begynder.


Hvordan har du researchet? 

Jeg har læst en hel del faglitteratur om Anden Verdenskrig og besættelsen i Danmark. Både kilder med vægt på de historiske begivenheder, men også kilder som f.eks. ”Husmor i en rationeringstid”, der på meget underholdende vis formidler, hvor kreative kvinderne måtte være for at få de sparsomme råvarer til at slå til under besættelsen.  
Samtidig har jeg fundet en del kilder på internettet i forhold til musik, beklædning, bykort, gadenavne m.m.
Det sværeste har været at begrænse sig, da der findes så utroligt meget litteratur om Anden Verdenskrig og besættelsen.

Sidst men ikke mindst besøgte jeg derudover Esbjerg sammen med min mands bedstemor, hvor vi tog rundt til de steder, hvor hun færdedes som ung. Her fik vi et møde med Henrik Lundtofte på Esbjerg Bymuseum, hvor vi diskuterede forskellige historiske aspekter af romanen. Det var meget givende.  


Hvilke bøger holder du selv af?

Jeg kan godt lide en god fortælling i en historisk ramme, hvor man både bliver underholdt men også lærer noget. Det gælder f.eks. ”En gentleman i Moskva” og ”Nattog til Lissabon”.


Hvilken forfatter beundrer du mest?

Hemingway. Hans bøger er nogle af de eneste, jeg har læst flere gange. Samtidig var han meget disciplineret omkring sit arbejde og havde nogle fornuftige regler f.eks. at han altid stoppede, når han havde en idé til næste scene, så det var nemt for ham at fortsætte arbejdet dagen efter.


Hvilken bog arbejder du på lige nu?

Jeg skriver på en roman, der foregår i Spanien med tråde til borgerkrigen (1936-1939). Handlingen er løseligt inspireret af egne oplevelser, da jeg som ung boede i Spanien.

vandtårn ny
banegården 6
banegårdsvinduet ny
Torvet ny
Torvegade 3
Esbjerg museum 5
achtung 11
bunkermuseet 9

RESEARCHTUR TIL VESTKYSTEN 


Med min mands bedstemor, Louise, genbesøgte vi i juni 2020 de steder, der satte et præg på hendes ungdom under besættelsen, og som danner baggrund for PIGEN FRA VESTKYSTEN.

Undervejs boede vi på det tidligere Palads Hotel i Esbjerg. Her holdt Leo Mathisen koncert og senere blev hotellet udsat for Schalburgtage, hvor en stor del af underetagen blev ødelagt af en bombesprængning. 

Billed nr. 1 viser vandtårnet i Havnegade i Esbjerg. Det var velhaverkvarteret, hvor en af Louises gode veninder boede, og hvor tyskerne indkvarterede sig på det daværende Hotel Royal, som de brugte som hovedkvarter de første år af besættelsen. 

Billed nr. 2 og 3 viser Esbjerg banegård, hvor Louise arbejdede som såkaldt ekstraskriver (kontorassistent). På billed 3 viser hun vinduet til frokoststuen, hvor hun fik lov at overnatte, når hun havde den sene vagt til kl. 24. Ved en lejlighed blev banegården lukket af pga. en sabotageaktion på skinnerne, der udviklede sig meget dramatisk. Louise sov imidlertid i frokoststuen og hørte ikke en lyd! Det var først næste morgen, at det gik op for hende. 

Billed 4 og 5 viser Torvet og Torvegade. Centrale punkter i byen, hvor der blandt andet fandt Alsang sted. 

Billed 6 er fra Esbjerg Museum, der har meget spændende udstillinger om besættelsestiden og det modstandsarbejde, der foregik i Esbjerg. 

Billed 7 og 8 er fra Tarp Bunkermuseum, hvor vi fik en meget spændende omvisning af museets leder, Jens. Bunkeren var en del af Esbjerg Flyveplads, som blev bombet af amerikanerne i august 1944. 


RESEARCH TIL PIGEN FRA VESTKYSTEN


Jeg har brugt mange, mange timer på at dykke ned i Anden Verdenskrig og besættelsen for at den historiske ramme om min roman kunne blive så korrekt som overhovedet muligt. Det har været en fest! Dette er kilderne, jeg har benyttet:  


”Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944”, Bent B. Anthonisen, Carsten Pedersen
Bollerup Boghandels Forlag, Ringkøbing 1986
”Sænket af tyskerne. Danske krigssejlere i 2. Verdenskrig”, Birkeland, Sven Arvid
Gyldendal, 2012
”Havneby og Storkommune. Esbjergs historie 1910-1998”, Bruhn, Verner og Holm, Poul
Rosendahls forlag, 1998
”Husmor i en rationeringstid. Køkkenliv under besættelsen”, Chakravarty, Dorthe
Gyldendal, 2018
”Danmark besat. Krig og hverdag 1940-1945”, Christensen, Claus Bundgård, Lund, Joachim, Wium Olesen, Niels, Sørensen, Jakob. Høst og Søn, 2006
”Da krigen var tæt på. Erindringer og tanker om en barndom under besættelsen.1940-1945”, Engberg, Jens, Frydenlund, 2000
”Besættelsen i billeder”, Harder, Thomas
Lindhardt og Ringhof, 2015
”Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-1945”, Henningsen, Sven
 Esbjerg Kommune 1955
”Modstand. Træk af modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming 1940-1945”, Jensen, Mona og Lundtofte, Henrik
Historisk samling fra besættelsestiden/Liljebjerget 2015
”Pige i modstandskampen. Glimt fra min glemmebog”, Mellemgaard, Lis
Museum Tusculanums Forlag, 1998
”Barn af besættelsen”, Müller, Michael
Gyldendal, 2018
”Esbjerg besat og befriet”, Poulsen, Else-Marie og Wium Olesen, Niels
Esbjerg byhistoriske arkiv og Historisk samling fra besættelsestiden, 1995
”Esbjerg Havn 1868-1968. Danmarks port mod vest”, Rambusch, Sigurd
Udgivet af Esbjerg Kommune, 1968
”Esbjerg-Neuengamme og retur. Beretning om min deltagelse i modstandsarbejde og mit ophold i danske og tyske fængsler og lejre 1943-1945”, Rambusch, Hartvig H. ved Sigurd Rambusch
Esbjerg Byhistorisk Arkiv. Skriftrække B nr. 4. Esbjerg 1990.
”Bomber over Danmark – vestallierede luftangreb under 2. Verdenskrig”, Skov Kristensen, Henrik, Koefoed, Claus, Weber, Frank
Nyt Nordisk Forlag, 2012
”Esbjerg Flyveplads 1940-1945. Luftkrigen over Esbjerg 1939 til 1945”, Thorsen, Torben og Jensen, Mogens Kahrius.dk Forlagsaktieselskab 2016
”Atlantvolden på Fanø – Fanø under den 2. Verdenskrig”, Willumsen, Peter
Udgivet af foreningen Fanø i Atlantvolden, 2011
”Vi var der også… 26 kvinder fortæller om hverdagen under besættelsen”
Høst og Søn, 1995


Derudover kilder på nettet.